Djupjordning > Vertikaljordning > jordning vid höga krav!

Patenterad teknik vid vertikaljordning

Internationellt patenterad jordningskonstruktion, djupa stålmantlade vertikala hål i berget kombineras med speciallina.

Tekniken lämpar sig extra bra där andra traditionella jordtag är svåra att utföra eller inte når ställda jordtagsvärden. Vår teknik har ett flertal tillfällen nått enanstående restultat med jordtagsvärden, där andra inte lyckats utföra godkända jordtag.

Vi mäter både före och efter installation för att uppvisa verkliga mätvärden! Detta är unikt mot andra aktörer och uppvisar dokumentation på att våra jordtag uppfyller högt ställda krav - i verkligheten!

Läs mer om borrningen

Allmän information kring jordning

 • Internationellt patenterad jordningskonstruktion där djupa stålmantlade vertikala hål i berget kombineras med speciallina.
 • Godkända jordtagsvärden, speciellt effektiva vid hög markresistans vilket ger godkända jordtagsvärden.
 • Uppmätt avledning av övertoner via jordtagen.
 • Även leverans av bra jordtag där traditionell jordningsteknik inte räcker till.
 • Effektiv jordning i urban miljö.
 • Behöver inte mer än några kvadratmeter för att leverera jordtag.

Varför jordning / vertikaljordning?

 • Bra jordtagsvärden med låg resistans och en bra koppling till jord är viktig ur olika aspekter.
 • Svensk energi rekommenderar i deras branschråd (EBR) djupjordning före ytjordning där det är möjligt.
 • Säkerheten är nog den absolut viktigaste anledningen till att ha ett fullgott jordtag i en elanläggning.
 • Begränsning av stegspänning kanske speciellt i högspänningsnätet.
 • Vertikaljordning ger även minskade problem vid tex åska, solstormar och minskar stegspänning mm.

vertikaljordning jordtag

Jordning Solcellsanläggning

 

jordtag städer

Jordning Städer

 

Jordning Elfordon

vertikal jordning elnät

Jordning Elnät

 

Jordning Industri

vertikaljordning jordtag vindkraft

Jordning Vindkraftsparker

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy